» Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi

Yayınlanma Zamanı: 2009-12-26 23:29:00


TOPRAK YÖNETİMİ
Anadolu Selçuklu devletindeki toprak yönetimi Büyük Selçuklu Devleti toprak yönetimi ile tamamen aynıdır. Toprağın hepsi miri arazidir. Mülkiyeti Devlete ait olan arazi demektir. Bütün araziler Miri araziden kısımlara ayrılmışlardır. Miri arazi beş kısma ayrılır

a)Has Arazi: Buralar devlete ait olan arazilerdir. Elde edilen gelir devlet hazinesine gider. Hükümdar ve ailesinin de masrafları bu arazilerden sağlanırdı.

b)İkta Arazi:
Buralar devlete ait olan arazilerdir. Elde edilen geliri iktalı askere ve ikta araziyi işleyen çiftçiye gider.

c)Vakıf Arazi:
Buralar sosyal ve dini amaçlı vakıflara ait olan arazilerdir. Elde edilen gelirlerle hanlar, kervansaraylar, camiler ve hastaneler yapılırdı.

d)Haraci Arazi:
Gayr-i Müslimlerin elindeki arazilerdir. Elde edilen gelir çiftçiye aittir. Fakat vergi oranı yüksektir

e)Mülk Arazi:
Yönetim ve askerlik alanlarında başarı göstermiş olan devlet adamlarına ödül olarak verilen arazilerdir. Sahipleri tarafından alınıp satılabilen tek arazilerdir.

http://sinavmodu.blogcu.com/

 

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ VİDEO DERS ANLATIM


Duyuru