» Lise disiplin kurulu toplantı tutanağı

Yayınlanma Zamanı: 2011-03-03 00:53:00

Toplantı No: 1

Toplantı Tarihi: 15.09.2011

Toplantı Yeri: Müdür Yardımcısı Odası

           

            …………….. Lisesi 2008–2009 eğitim öğretim yılı disiplin kurulu sene başı ilk toplantısı için okul müdür yardımcısı odasında saat 15.30 da bir araya gelmiş ve yapılan yoklama ile toplantıda tüm katılımcıların hazır olduğu görülmüştür.

            Toplantıda disiplin kurulu üyesi öğretmen ………………… yazman olarak seçilmiştir.

            Okulumuz müdür yardımcısı ve disiplin kurulu başkanı ………………’nun açılış konuşması ve 2008–2009 eğitim ve öğretim yılını öğrenci disiplin açısından değerlendirmesiyle toplantı başlamıştır. ………. geçen sene okulun düzenini bozacak ve disiplin kurulunu meşgul edecek kayda değer bir disiplin olayının olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

            Disiplin kurulu üyeleri disiplini artırmak için ne gibi tedbirler alınmasının gerektiğiyle ilgili sırayla söz aldılar.

            Okulumuz müdür yardımcısı ve disiplin kurulu başkanı …………….. öğrencilerin okula devam durumlarıyla ilgili sürekli velilerle irtibat içinde olunduğundan, devamsızlığı artan öğrencilerin evlerine mektup gönderilerek velilere bildirildiğinden bahsetti. Ayrıca öğrencilerin okuldan kaçtıkları zaman özellikle internet kafelere gittiklerini, bunu önlemek için öğrencileri okulumuzun laboratuarlarına ya da dijital kütüphaneye yönlendirilmeleri gerektiğini söyledi.

            Onur kurulu başkanı öğrenci ……………………… derslerde çalan telefonlardan rahatsız olduklarını, bu durumun ders motivasyonlarını etkilediğini belirtti. Sınıflara konan kutular bir nebze olsun bu sorunu azaltmaktadır. Bunun yanında daha etkili uyarıların yapılması ve önlemlerin alınması gerekmektedir.

Disiplin kurulu üyesi ……………… geçen sene bazı öğrencilerin sene içinde ders çalışmayıp, sınavlarda başarısız olmaları, sınıf tekrarı yapmalarına ya da okul hayatlarının bitmesine sebep olmuştur. Bu sene öğrencilerin arkadaşlarından ibret alarak biraz daha derslerine çalışmakta olduklarını gözlemlediğini söyledi. Ders konusunda olduğu gibi olumsuz bir davranışta da öğrenciye verilecek ceza, etrafındaki arkadaşlarının da kendilerine çeki düzen vermelerini sağlayacaktır. Bunların yanı sıra öğrencilerin kılık kıyafetleri konusunda her öğretmenin titizlik göstermesi gerektiğini belirtti.

Disiplin kurulu üyesi ……………………. olumsuz öğrenci davranışlarını görmezden gelmezlik yapmamalıyız dedi. Disiplin yönetmeliğine aykırı davranan öğrencilere yönetmelik kurallarının aynen uygulanması gerektiğini söyledi.

 

Toplantıdan ortak olarak aşağıdaki görüşler ortaya çıktı:

            Öğrencilerin okula getirdikleri cep telefonlarıyla hem dersin işleyişlerini olumsuz etkiledikleri hem de diğer öğrencileri rahatsız ettikleri, okul idaresi ile işbirliğinin yapılması gerektiği belirtildi.

            Öğrencilerin kılık-kıyafetleri ve devam-devamsızlık konularında gerekli hassasiyetin gösterileceği üzerinde duruldu.

            Olumsuz davranışlar karşısında cezaların yönetmelik kurallarının gerektiği şekilde verileceğine karar verildi.

           

            Toplantıya ……………’nun başarılı ve sorunsuz bir eğitim yılı dilekleriyle toplantı bitirildi.

 


Duyuru