» Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler

Yayınlanma Zamanı: 2009-12-08 17:30:00


Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler : Bir sözcük, duyu organlarından biri yoluyla algılanabilen bir varlığı gösterirse "somut anlamlı", duyu organları yoluyla algılanamayıp da zihinde var olan kavramları gösterirse "soyut anlamlı" sözcük adını alır. Örnek : ü       Ağaç, taş, hava, ses, koku, çiçek.                           (somut anlam) ü       Mutluluk, Sevgi, korku, kin, dostluk, insanlık.            (soyut anlam) Somut ve Soyut Anlamla İlgili Uyarılar : ü       Bir sözcük temel anlamıyla somutken cümlede kazandığı anlamıyla soyut olabilir. Bu yüzden sözcükler somutluk soyutluk yönünden değerlendirilirken cümle içinde kazandığı anlama göre değerlendirilir. Örnek : Sözgelimi "hava" sözcüğü dokunma duyusuyla ilgili somut bir anlam taşırken "Eski eşyalar salona ayrı bir hava vermiş." cümlesinde soyut bir anlam kazanacak şekilde kullanılmıştır.   ü       Aktarma yoluyla somut anlamlı bir sözcük bir somut anlam daha kazanarak kullanılabilir. Örnek : Organ adı olan somut anlamlı "ayak" sözcüğü, "sıranın ayağı, masanın ayağı, köprünün ayağı" gibi kullanımlarda yeni bir somut anlam kazanmıştır.   ü       Soyut bir kavramın gözle görünür kılınması için somut anlamlı bir sözcükle anlatılması söz konusu olabilir. Bu duruma somutlama denir. Örnek : Bu sözlerin onu kırmış.              ("Üzmek","kırmak" la somutlaştırılmıştır.) Sanki bakışlarıyla bizi eziyordu. ("aşağılayıp, küçümsemek","ezmek" le somutlaştırılmıştır.) Kanunları çiğnemek suçtur.     ("ihlal edip, uymamak", "çiğnemek" sözcüğüyle somutlaştırılmıştır.) ü       Deyimlerimizin bir bölümü somutlamaya örnektir. Örnek : Öküz altında buzağı aramak   (Akla uymayan bahanelerle suç ve suçlu bulma çabası) Öp babanın elini                    (beklenmedik bir durum) Örümcek kafalı                      (geri düşünceli, yenilikleri kabul etmeyen) ü       Soyut anlamlı bir sözcük cümle içinde bir soyut anlam daha kazanarak kullanılabilir. Örnek : Karnım henüz doymuş değil.                                                 (soyut-temel anlam) Ömrü boyunca okudu, hala okumaya doydu diyemem.            (Soyut-mecaz anlam)


Duyuru